Pl. Sagarra, 10 - Santa Coloma de Gramenet

933 861 031

Auxiliar de conversa

Auxiliar de conversa

La figura de l’auxiliar de conversa a l’escola FEDAC Santa Coloma s’inclou dins del projecte lingüístic 3L, que és el projecte d’Escola Multilingüe de les escoles FEDAC. Aquest projecte està estretament vinculat al desenvolupament i l’assoliment de la competència comunicativa dels nostres alumnes en acabar l’educació obligatòria en les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà, i en llengua anglesa.

Entenem la competència comunicativa com la capacitat de saber gestionar la diversitat de llengües per comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals. Per aconseguir-ho, a les escoles dissenyem situacions d’aprenentatge globals que permeten posar en pràctica les estratègies lingüístiques i comunicatives a la solució dels problemes que plantegem als alumnes. Implementem, així, un ensenyament integrat de les llengües, que coordina els continguts que s’aprenen i les metodologies en les diferents situacions a l’aula, amb l’objectiu que els alumnes avancin cap a l’assoliment de la competència plurilingüe i intercultural.

Per impulsar el domini de la llengua anglesa, entre d’altres iniciatives, acollim a les escoles auxiliars de conversa d’anglès.

Aquest curs tenim la sort de tenir com a auxiliar de conversa la Holly Tice, aquí en teniu la presentació:

La Holly té un horari setmanal on estan contemplades trobades amb alumnes de tots els nivells des d’infantil fins a secundària on es prioritza l’expressió oral. A més, aquest curs, hem pogut gaudir de la seva col·laboració en la celebració simbòlica del Thanksgiving day.