Pl. Sagarra, 10 - Santa Coloma de Gramenet

933 861 031

Educació secundària

Educació secundària (S1, S2, S3 i S4)

Durant l’etapa de secundària, a FEDAC Santa Coloma ens proposem afavorir la maduració i el creixement personal de cada alumne perquè aprengui a conèixer, a fer i a ser.

En aquesta etapa educativa, el treball dels valors segueix actiu de manera transversal. Considerem que és un pilar fonamental per a l’educació competencial, que permetrà als nois i noies afrontar els reptes acadèmics i professionals que es plantegin.

Al llarg dels quatre cursos d’educació secundària, oferim als alumnes algunes matèries optatives, que poden triar en funció dels seus talents i preferències personals. D’aquesta manera, els estudiants poden personalitzar el seu itinerari formatiu, fent que l’aprenentatge sigui més significatiu.

Projectes de l’etapa

Projecte Comunica

El projecte Comunica és el projecte trilingüe de FEDAC Santa Coloma que desenvolupem al llarg dels quatre cursos d’educació secundària. L’objectiu d’aquest projecte lingüístic és aprofundir en les dimensions de comunicació oral i expressió escrita en les llengües catalana, castellana i anglesa.

Durant el primer trimestre, els alumnes treballen en la creació d’una revista digital a cada curs. Organitzats a cada classe en grups cooperatius, els nois i noies esdevenen periodistes que han de presentar idees a un consell de redacció per crear publicacions a la revista digital del seu curs. El projecte ens permet treballar els diferents gèneres periodístics en català i castellà, mentre que creem els anuncis publicitaris en anglès. Al mateix temps, els alumnes passen per tots els rols involucrats en una revista: editor, redactor, investigador, corrector, maquetador i publicista.

En els següents trimestres, el producte final del projecte Comunica és la creació d’un canal de YouTube i un canal de ràdio, que permet als alumnes treballar el llenguatge audiovisual i radiofònic.

Projecte STEM

Els alumnes de 1r cicle de secundària treballen el projecte STEM, vinculat a l’àrea de ciències de la naturalesa però que també involucra competències de les matemàtiques, la tecnologia i moltes de les competències clau.

A 1r d'ESO, Mulla’t pel medi ambient, té com a objectiu l'elaboració cooperativa d'un programa mediambiental fent ús de la tècnica del chroma key. Prèviament, treballem aspectes relacionats amb la meteorologia: instruments i variables meteorològiques, com es fa una previsió del temps... El programa ha de contenir una presentació, l'explicació del funcionament d'un aparell meteorològic (prèviament construït a classe), la previsió del temps facilitada i finalitzar amb un petit experiment sobre les preguntes que sorgeixen a la classe. Per elaborar el programa, els/les alumnes tenen diferents rols: fan de presentadors, de guionistes, de tècnics d'imatge i de so, d'editors...  i així treballem els àmbits matemàtic, el científic, tecnològic, el digital i el personal, social i d'aprendre a aprendre.

També a 1r, El riu Besòs els alumnes tenen com a objectiu analitzar l'ecosistema que tenim a prop nostre. Per això s'estudiaran els diferents membres de la xarxa tròfica i les interrelacions que s'estableixen i amb el medi. A més, s'estudia l'aigua com a font de vida i analitzarem la seva qualitat ecològica. Per acabar es repta els alumnes a decidir quin accions podem dur a terme per millorar la biodiversistat al riu Besòs. Es treballen els àmbits científic, el matemàtic, el tecnològic i les competències clau ciutadana, la personal, social i d'aprendre a aprendre.

A 2n d'ESO, es treballen els projectes La Matèria per dins i el cas de l'Assassinat de la professora Carpintero, en els quals es prioritza per l'experimentació al laboratori sobre els continguts de Química. I també a 2n es porten a terme els projectes Cotxe autopropulsat i Col·lisió els objectius dels quals és l'experimentació a l'aula taller sobre els continguts de Física.

English Day

A 2n de secundària, els alumnes esdevenen mestres d’anglès en aquest projecte. Per fer-ho, dediquen una hora setmanal a investigar sobre la docència a diferents tipus d’escoles i sobre com preparar classes dinàmiques, amb les quals els nens s’ho passin bé alhora que aprenen.

Un cop consolidada aquesta base teòrica, els alumnes preparen activitats per fer de mestres d’anglès a alumnes de primària. Primer han d’investigar i tenir molt clara la gramàtica i el vocabulari que han d’explicar i, per això, s’ho expliquen primer entre ells. Un cop ho tenen per la mà, dissenyen les activitats i la manera com avaluaran els seus companys de primària.

Projecte mediambiental

Els alumnes de 3r de secundària desenvolupen el projecte mediambiental a través d'un estudi dels recursos naturals d’un territori per decidir quina font d’energia utilitzarien per generar energia elèctrica, tenint en compte l’impacte en el medi ambient.

En el desenvolupament d’aquest projecte, treballen també aspectes com el disseny de mesures d’estalvi energètic i l’ètica del consum responsable.

Projecte La volta al món

En el marc d’aquest projecte presentem als alumnes de 3r de secundària tot un repte que els farà reviure les aventures de Phileas Fogg, el personatge de la novel·la "La volta al món en vuitanta dies", de Jules Verne.

Cada grup haurà de donar la volta al planeta en 35 dies i amb un pressupost de 5.000 euros per cap. A més, com condició, han de visitar un país de cada continent i explorar la seva cultura, el sistema polític, el relleu, els mitjans de transport... i fins i tot fer una entrevista en anglès a alguna persona autòctona. En acabat, els alumnes han de presentar el seu viatge en format de reportatge audiovisual.

Donació de sang

Els alumnes de 3r de secundària dissenyen i posen en funcionament una campanya de sensibilització i conscienciació en l’entorn envers les donacions de sang, per tal de portar a terme una jornada de donacions a l’escola.

La sang no es pot fabricar i, per tant, cal garantir que les donacions es mantinguin de forma sostinguda en el futur. Per això, a FEDAC Santa Coloma hem considerat indispensable impulsar un servei comunitari per conscienciar la població més jove –els nostres alumnes, que són les persones donants del demà– de la necessitat de la seva implicació en aquest projecte.

Els joves coneixen les funcions del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i les activitats que realitza, coordinant conjuntament una jornada de donacions de sang al nostre centre.

Museïtzem l'escola

"Museïtzem l’escola" és un projecte ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) interdisciplinari que protagonitzen els alumnes de 4t de secundària. Al llarg de les activitats vinculades, els estudiants treballen competències relacionades amb diferents àmbits curriculars, des del lingüístic, el social, l’artístic o el tecnològic, tenint com a eix vertebrador l’àrea d’educació visual i plàstica.

L’objectiu del projecte és aconseguir guanyar el concurs obert per l’Ajuntament de Santa Coloma per albergar un nou museu d’Història de l’Art a la ciutat. Per això, caldrà que cada grup cooperatiu dissenyi la web de la seva proposta museística, tot un repte d’aprenentatge significatiu.

Activitats complementàries

A FEDAC Santa Coloma impartim a l’etapa de secundària tot un conjunt d’activitats complementàries dins de l’horari lectiu i per a tots els alumnes.

Aquestes activitats reforcen el projecte educatiu de l’escola i ens ajuden a formar estudiants encara més competents globalment, de manera que puguin desenvolupar al màxim les seves habilitats i talents.

A l’etapa d’educació secundària, oferim les activitats complementàries següents:

 • LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
 • Jocs de taula
 • Eskcmat
 • Oratòria
 • ArtTIC
 • Robòtica
 • Mediació escolar
 • Introducció al pensament filosòfic
 • Aprenentatge-Servei (ApS)


Consulta’n els detalls al pdf adjunt.

Optatives pròpies del centre

Els alumnes de secundària poden triar algunes matèries en funció dels seus interessos personals i projectes de futur. A FEDAC Santa Coloma oferim les següents matèries optatives als diferents cursos d’ESO:

 • Alemany (de 1r a 4t)
 • Teatre (1r)
 • Robòtica i programació (1r)
 • Amb molt de ritme (2n)
 • Tècniques esportives (2n)
 • Disseny i construcció d'objectes (3r)
 • Cultura clàssica (3r)
 • Visual i plàstica (4t)
 • Informàtica (4t)
 • Llatí (4t)
 • Economia (4t)
 • Tecnologia (4t)
 • Biologia i geologia (4t)
 • Física i química (4t)
 • Música (4t)

Consulta els detalls al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website