Pl. Sagarra, 10 - Santa Coloma de Gramenet

933 861 031

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

En l’etapa d’educació infantil acompanyem els nens i nenes oferint-los propostes lligades als seus interessos i les seves necessitats. L’objectiu en aquesta primera etapa és afavorir el desenvolupament intel·lectual, físic, afectiu i social dels infants.

Per això, a l’escola FEDAC Santa Coloma oferim una formació integral que estimula la seva curiositat, de manera que els permeti adquirir diferents habilitats, descobrir els seus talents, construir la personalitat i afavorir el desenvolupament emocional.

Projectes de l’etapa

El nom de la classe

Amb aquest projecte sobre el nom de la classe, treballem totes les àrees del currículum de manera globalitzada. Les preguntes que sorgeixen en els infants en els debats a l’aula al voltant del nom de la classe seran el punt de partida de les diferents propostes i activitats didàctiques.

A partir del tema triat i d’allò que els els nens i nenes volen descobrir, desenvolupem activitats d’ensenyament-aprenentatge que impliquen el treball cooperatiu, la manipulació, l’experimentació, la investigació o les activitats plàstiques. Així mateix, el fet d’aprofundir en la temàtica del nom de la classe permet als alumnes identificar-se en les diferents situacions educatives i lúdiques, tot fomentant la cohesió del grup.

Un cop finalitzat el projecte, s’estableix una avaluació a partir dels objectius, les observacions i les conclusions i l’autoavaluació dels infants:

  • Què volíem saber del “nom de la classe”?
  • Què és tot el que sabem ara del “nom de la classe”?
  • Què és el que ens ha agradat més?
Els colors

Amb l’elefant Elmer, ens endinsem en el món dels colors. A partir d’aquest tema, els alumnes d’infantil-3 (I3) treballem els aliments, els elements de l’entorn, la natura, les emocions, l’experimentació, el raonament i la percepció. Les cançons també són un fil conductor que ajuden a motivar i a engrescar els infants.

Que m'envolta?
A partir del concepte “ciutat”, descobrim la nostra: Santa Coloma de Gramenet! L’objectiu d’aquest projecte és que els nens i nenes d’infantil-4 (I4) aprenguin a estimar, respectar i interessar-se per l’entorn natural i social a partir del concepte de ciutat i del descobriment dels elements que conformen el nostre barri: els serveis, els equipaments, l’organització, els mitjans de transport, els espais de natura, els tipus de construccions… A partir d’aquí, dissenyem una sèrie d’activitats i propostes lúdiques, plàstiques, d’experimentació… tenint en compte els llocs més emblemàtics de Santa Coloma: botigues i comerços, carrers, professions, monuments, serveis i equipaments, espais lúdics i de natura, etc. També fem que les famílies s’impliquin i participin en el projecte aportant experiències i materials.
Què mengem?

Els nens i nenes d’infantil-5 (I5) participen en aquest projecte interdisciplinari al voltant de l’alimentació, amb el qual connectem i relacionem continguts de diferents àrees de coneixement que comparteixen objectius i usos. A partir de diferents activitats i propostes educatives, treballem aspectes tan diversos com els hàbits saludables i d’higiene, l’origen dels aliments, la seva classificació, el sistema digestiu, els sentits…

Activitats complementàries d'etapa

Com a escola concertada, a FEDAC Santa Coloma oferim una sèrie d’activitats complementàries per a tots els nens i nenes i dins de l’horari lectiu. Aquestes activitats reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació infantil, oferim les activitats complementàries següents:

  • Art
  • Anglès
  • Psicomotricitat
  • Escacs
  • Líder En Mi (LEM)

Consulta’n els detalls al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.