Pl. Sagarra, 10 - Santa Coloma de Gramenet

933 861 031

Projectes de FEDAC Santa Coloma

Projectes de l'escola FEDAC Santa Coloma:

A més de dur a terme els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Santa Coloma participem en una sèrie de projectes d’escola que pretenen estimular el compromís de cada alumne amb el seu aprenentatge.

Aquests projectes són propostes motivadores fonamentades en els talents de l’alumnat, amb l’objectiu de permetre un aprenentatge global i significatiu, més aplicat en el dia a dia.

Interioritat

Cada matí iniciem les classes amb exercicis de respiració, que ens ajuden a relaxar-nos i a trobar el silenci, la calma... Al llarg del dia, treballem amb diferents activitats el reconeixement de les emocions, que ens fan canviar el nostre estat d’ànim, i aprenem a gestionar-les.

"Educar la interioritat vol dir educar el cor, el cos i la ment... aturar-nos per saber què sentim, conèixer les nostres emocions per tal d’aprendre a posar-hi nom i gestionar-les."

"Quan eduquem la interioritat, eduquem el cos, el cor i la ment." Carme Molist

Escola Verda

Des de l’any 2013 a FEDAC Santa Coloma som escola verda. Som una escola amb consciència mediambiental, on ens preocupem i actuem amb l’alumnat pel futur del nostre món. Per a més informació sobre el nostre projecte de sensibilització envers el medi ambient, podeu consultar el bloc dedicat al projecte d’escola verda.

Mediació escolar

Implementem la tècnica de la mediació escolar per a la prevenció i la resolució de possibles conflictes entre les persones que formem la comunitat educativa de FEDAC Santa Coloma.
La mediació escolar facilita que les persones responguin amb una mirada constructiva els possibles conflictes que puguin sorgir, i aprenguin habilitats com l’escolta empàtica o la negociació, així com la importància del valor del respecte.
A més de fomentar el treball en equip, la mediació ajuda a crear un bon clima a l’escola, un aspecte indispensable que afavoreix els processos d’ensenyament i aprenentatge. Si voleu més informació sobre la mediació escolar, cliqueu en aquest enllaç.

Cultura LEM

A FEDAC Santa Coloma implementem la cultura escolar LeaderInMe (LEM), integrada en la missió i el pla estratègic del centre. LeaderInMe és un programa innovador que ensenya als alumnes eines de lideratge personal i habilitats de vida intra i interpersonals, molt valorades en el segle XXI.

A partir d’activitats adaptades a l’edat dels alumnes, empoderem cada infant i jove a partir de la idea que ell o ella és l’únic líder de la seva vida. Per aconseguir-ho, fomentem en els estudiants l’autoconeixement i el descobriment dels talents personals, a més del desenvolupament d’habilitats que els ensenyen a prendre bones decisions i a ser responsables de les seves actituds i accions.

Projecte multilingüe

El projecte multilingüe està estretament vinculat amb el desenvolupament de la competència comunicativa. L’objectiu principal és potenciar el coneixement i l’ús per part de l’alumnat de la llengua catalana, castellana, anglesa i alemanya, dins del marc projecte lingüístic trilingüe 3L de les escoles FEDAC.

En el projecte multilingüe a FEDAC Santa Coloma englobem activitats com:

  • Ús de les llengües estrangeres per impartir continguts d’altres matèries a primària i primer cicle de secundària (metodologia AICLE).
  • Activitats complementàries d’anglès a primària i secundària.
  • Alemany com a segona llengua estrangera a partir de 2n de secundària.
  • Auxiliar de conversa d’anglès a totes les etapes educatives.
  • Projecte Erasmus+ amb els alumnes de 3r de secundària.
  • Setmana d’immersió lingüística a Itàlia.
  • Viatge cultural a Itàlia.
Preparació per als exàmens d'anglès de Cambridge

Oferim als alumnes de l’escola la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials d’anglès de Cambridge Young Learners English (YLE), amb un ampli reconeixement internacional.

A FEDAC Santa Coloma comptem amb la certificació University of Cambridge ESOL Examinations, que ens acredita com a centre preparador de candidats i candidates per als exàmens de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Projectes escolars europeus

A FEDAC Santa Coloma participem en projectes escolars europeus a través de la plataforma eTwinning, que forma part del programa educatiu europeu Erasmus+. A través d’aquesta plataforma i de les noves tecnologies, estem en contacte amb altres escoles d’Europa i treballem col·laborativament en diferents projectes escolars.

Els projectes escolars europeus afavoreixen el descobriment de noves perspectives en els alumnes i l’acceptació intercultural. Alhora, els ajuda a millorar el nivell d’anglès, tot posant-lo en pràctica en un context comunicatiu real, i a desenvolupar les habilitats en les eines TIC.

Robòtica a l'escola

A FEDAC Santa Coloma utilitzem la robòtica educativa com a mitjà d’aprenentatge per al desenvolupament de les competències digitals i estimular en els alumnes l’interès per la ciència i la tecnologia.

A més, la robòtica afavoreix la motivació per al disseny i la resolució de problemes. Implica també el treball en equip i el desenvolupament de la creativitat a partir de la construcció de creacions pròpies.

A l’escola fem servir diferents materials de robòtica educativa segons l’etapa educativa, com les Bee-Bots, LEGO WeDo, Scratch, Makey-Makey o Mindstorms EV3.

Escacs a l'escola

Implementem el projecte d’escacs amb la finalitat d’introduir els alumnes en aquest joc, convertit en un poderós recurs educatiu.

El escacs educatius ajuden a desenvolupar en els infants les estructures cognitives, el raonament i el pensament logicomatemàtic, així com habilitats lingüístiques i hàbits de conducta, com la paciència i el saber perdre.

Aprenentatge cooperatiu

A FEDAC Santa Coloma utilitzem la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu, amb propostes adaptades a cada etapa educativa. Aquesta metodologia consisteix a organitzar la classe en petits grups que permeten als alumnes treballar conjuntament i de forma coordinada diferents projectes d’aula.

A més d’aprofundir en l’aprenentatge, el treball cooperatiu contribueix al desenvolupament de l’habilitat de treballar en equip. Així, en el treball cooperatiu els objectius de cada membre del grup estan estretament vinculats, de manera que cada membre només aconseguirà els seus objectius si la resta assoleix els seus.

Jo estimo Santa Coloma

Amb el projecte "Jo estimo Santa Coloma" creem sinergies amb entitats de la nostra ciutat amb l’objectiu de potenciar en els alumnes el sentiment de pertinença, fomentar el reconeixement i l’estimació de l’entorn i la capacitat que, com a ciutadans, tenim de millorar-lo.

Per això, a l’escola impulsem accions per construir una societat més justa, igualitària i solidària. Així, contribuïm a campanyes d’entitats que treballen pels més desfavorits (Càritas, Parròquia de Santa Coloma, Creu Roja….) i col·laborem amb les altres escoles concertades de la ciutat i en les campanyes de solidaritat organitzades per l’Ajuntament de Santa Coloma.

També fomentem en els alumnes el coneixement del nostre entorn més immediat: Parc Fluvial del Besòs, Serra de Marina, Poblat Ibèric…

Programa de lectoescriptura (Ludilletres)

Ludilletres és un programa d’aprenentatge de la lectoescriptura basat en les intel·ligències múltiples i en el joc com a mètode d’aprenentatge.

Aquest projecte ens permet treballar amb els infants la lectoescriptura de manera contextualitzada, inscrita dins de l’aprenentatge innat i instintiu de cada nen.

Matemàtiques vivencials (Emat - Innovamat)

A infantil i primària treballem les matemàtiques de manera vivencial amb els programes Emat i Innovamat, basats en les intel·ligències múltiples. L’objectiu és que, a partir del joc i la manipulació, els nens i nenes visquin les matemàtiques en primera persona i les vegin com una eina útil, pràctica i propera.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website