Pl. Sagarra, 10 - Santa Coloma de Gramenet

933 861 031

El consell escolar

El consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. S’hi representen tots els col·lectius, des dels alumnes fins la direcció del centre. Concretament el consell escola de FEDAC Santa Coloma està composat per:

 • La directora de l’escola
 • Tres representants de la titularitat de l’escola
 • Quatre representants de les famílies
 • Un representant de l‘AFA
 • Un representant del PAS
 • Quatre representants del personal docent
 • Dos representants de l’alumnat

Cada dos anys es fa un procés de renovació parcial dels membres del consell escolar. Aquest curs 23-24 hi ha hagut eleccions per:

 • Dos representants de les famílies
 • El representant del PAS
 • Dos representants del personal docent
 • Un representant de l’alumnat

El procediment a seguir és el següent: un cop constituïda la mesa electoral, es proposa un temps per presentar les candidatures i s’acorda la data de les eleccions.

Les famílies han pogut exercir el seu dret a vot a la porteria en les franges horàries 8:45h – 9:30h i 16:30h – 17:30h.

Les eleccions del PAS, personal docent i alumnat s’han organitzat dintre de l’horari lectiu.

Un cop finalitzat aquest procés democràtic d’un dels principals òrgans de decisió de la nostra escola, us presentem la nova configuració del consell escolar:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website