Pl. Sagarra, 10 - Santa Coloma de Gramenet

933 861 031

Els escacs com a eina educativa

Els escacs com a eina educativa

A les escoles FEDAC impartim els escacs com a activitat complementària, dins de l’horari escolar i per a tots els alumnes, des de l’etapa d’educació infantil i fins a secundària. L’activitat d’escacs forma part de la nostra aposta per la innovació i la qualitat educatives del nostre projecte educatiu #avuixdemà2024.

Considerem els escacs a l’escola com a eina didàctica pedagògica, que ens ajuda a:

  • desenvolupar en els nostres alumnes les Funcions Executives de la ment,
  • treballar els valors des d’una vessant lúdica i motivadora,
  • desenvolupar l’atenció i la concentració dels alumnes
  • augmentar la motivació per l’aprenentatge
  • treballar destreses socials i afectives, com l’empatia, la paciència, el respecte a l’altre, el saber perdre o la superació personal, entre altres.
  • utilitzar els escacs com a eina per ensenyar la resolució de problemes, el pensament creatiu i el raonament abstracte a l’aula.

Hem creat la pàgina web eskcmat.cat amb els objectius següents:

  • Compartir la nostra experiència en la implementació dels escacs educatius com a activitat complementària a les escoles, amb alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 16 anys.
  • Crear sinergies amb altres entitats i centres educatius que implementen o volen impulsar programes d’escacs educatius i socials amb infants i joves.
  • Formar i empoderar docents de la FEDAC i d’altres escoles i centres educatius que es volen introduir en el món dels escacs com a eina pedagògica.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website