Pl. Sagarra, 10 - Santa Coloma de Gramenet

933 861 031

Emmaús

Emmaús

A  l’escola oferim espais d’interiorització i de coneixement d’un mateix. L’espai Emmaús és un espai acollidor, amb símbols propers i significatius per facilitar un clima de serenor.

L’espai Emmaús proporciona als /les alumnes moments per identificar les pròpies emocions, experimentar noves sensacions, reflexionar a partir de les nostres accions, prendre consciència d’allò que ens fa feliç, agafar compromís amb nosaltres i el proïsme.

Ens  permet compartir amb els altres des del  més profund allò que sentim i volem comunicar a través de petites dinàmiques adequades a cada edat. Visualitzacions, meditacions, expressions artístiques, godly play ens faciliten la introspecció i identificació de d’emocions i sentiments.

Un cop a la setmana en Gerard comparteix moments amb tots els cursos de l’escola. Ens ajuda a aturar-nos i endinsar-nos en el nostre interior.

En Gerard amb alumnes de P2

El Repte de l’espiritualitat d’#avuixdemà per a les escoles FEDAC és el d’ acompanyar els/les nostres alumnes en el camí necessari que va des del silenci i la sensibilitat fins a la interioritat i l’espiritual, perquè arribin a plantejar-se la pregunta del sentit de la seva vida, i així, construir un itinerari personal que els porti a tenir vides plenes.